Agenda - Gemeenteraad Bedum 8 mei 2014

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Bestuursprogramma 2014 – 2018, inclusief benoeming wethouders en ontheffing woonplaatsvereiste (rv nr 019)

Sluiting