Agenda - Raadsvergadering Het Hogeland 29 april 2020

Digitale vergadering
19:00 - 23:00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 april 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend

B.6 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020

C Consultatie/zienswijze

C.7 Regionaal Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen

C.8 Sluiting