Agenda - Gemeenteraad Bedum 16 januari 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Herindelingsontwerp (rv nr 001)

Benoeming accountant (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 002)

Sluiting