Agenda - Raadsvergadering Het Hogeland 29 januari 2020

Bedum, voormalige raadzaal
19:05 - 19:15 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Ingekomen stuk: Koninklijk Besluit benoeming burgemeester

Het Koninklijk Besluit zal tijdens de vergadering worden voorgelezen.

3 Vaststellen van de agenda

4 Be√ędiging van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland,

De burgemeester legt, nadat de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Torringa het woord heeft gevoerd, de eed af ten overstaan van de commissaris van de Koning, de heer Paas.

5 Sluiting