Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 mei 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agend

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 20 april 2017

Informeren van de raad

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grex Ter Laan 4

Hamerstuk

Vaststellen Woonvisie gemeente Bedum

Hamerstuk

Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen

Hamerstuk

Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 van GR Publieke Gezondheid & Zorg

Hamerstuk

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE

Discussiestuk

Herindelingsadvies samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Discussiestuk

Initiatiefvoorstel PvdA: "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein"

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Discussiestuk

Sluiting