Agenda - Kindergemeenteraad Bedum 15 februari 2018

Bedum
13.00 - 18.00 uur

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Presentatie projectplannen en discussie

Eerste stemming gevolgd door schorsing

2-de termijn van de beraadslaging

Finale besluitvorming door schriftelijke stemming

Uitslag stemming, afronding en afsluiting