Karen Hansems

Karen Hansems

Contact

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer: Ruimtelijke Ordening, Kunst & Cultuur, Landbouw, Visserij & Natuur, Zorg & Welzijn, Volksgezondheid, Wonen & Volkshuisvesting en Coördinerend portefeuillehouder Inclusie.

Hoofdactiviteit

Kindercoach (eigen praktijk), bezoldigd
Maat Maatschap Westerhuis Hansems, bezoldigd

Nevenactiviteit

Voorzitter LR&PC de Waddenruiters, onbezoldigd