Kick Mulder

Kick Mulder

Contact

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer: Vergunning verlening & Toezicht, Havens, Economische Zaken, Klimaatbeleid en energietransitie, Beheer & Onderhoud, Milieu & circulaire economie (afval, water, riolering), WMO en Publiek Vervoer.

Nevenactiviteiten

Freelance sportverslaggever Ommelander Courant, bezoldigd
Penningmeester Stichting vrienden van openbaar onderwijs De Togtemaarschool, onbezoldigd