Marjan Stel-Dost

Marjan Stel-Dost

Contact

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer: Kunst & Cultuur, Erfgoed, Recreatie & Toerisme, Zorg & Welzijn, Volksgezondheid en Coördinerend portefeuillehouder Inclusie.