Roelf Torringa

Roelf Torringa

Contact

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer: Openbare orde & veiligheid, P&O, Facilitair, ICT, Dienstverlening, Communicatie, Handhaving, Gaswinningsdossier, Integrale samenwerking / bestuurlijke verhoudingen, Financiƫn, Verkeer & Vervoer en Landbouw, Visserij & Natuur.

Nevenfuncties

Penningmeester Landbouwvereniging Baflo Den Andel
Secretaris-penningmeester Stichting Vriesenstein
Voorzitter Stichting Fonds Jaco
Secretaris-penningmeester stichting fonds voor de landbouw in de provincie Groningen
Voorzitter Stichting Boerderijenboek Het Hogeland