Kick Mulder

Raadslid GemeenteBelangen

Aandachtsgebieden

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer:

  • Vergunning verlening en Toezicht
  • Havens
  • Economische Zaken
  • Klimaatbeleid en energietransitie
  • Beheer en Onderhoud
  • Milieu en circulaire economie (afval, water, riolering)
  • Wmo
  • Publiek Vervoer

Hoofdbetrekking

  • Adviseur M&O bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (betaald)

Nevenfuncties

  • Freelance sportverslaggever Ommelander Courant (betaald)