Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

1 februari 16.30 uur, raadszaal Uithuizen

Agenda raadsvergadering

 1. Opening van de vergadering en mededelingen
 1A. Presentatie accountant
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vragenuur raad
 4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 9 november en 14 december 2022, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen
 7. Afschaffen verplichte sluitingstijden horeca (wijziging APV)
 8. Krediet energiebesparende maatregelen openluchtzwembaden
 9. Afgeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen nabij Treubweg te Uithuizen
10. toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie
11. Sluiting

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
1 februari 2023RaadsvergaderingAgenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
15 februari 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
8 maart 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
22 maart 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
5 april 2023 Raadsvergadering Agenda volgt