Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

Besluitenlijst

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in de vergadering van 1 februari 2023 over de volgende punten een besluit genomen:

  • Bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen
  • Afschaffen verplichte sluitingstijden horeca (wijziging APV)
  • Krediet energiebesparende maatregelen openluchtzwembaden
  • Afgeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen nabij Treubweg te Uithuizen
  • Toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie
  • Motie: ‘Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven!’
  • Motie: ‘Definitief einde gaswinning Groningenveld’

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
15 februari 2023RaadsoverlegAgenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
8 maart 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
22 maart 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
5 april 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
19 april 2023 Raadsoverleg Agenda volgt