Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

Let op: de raadsvergadering vindt plaats op donderdag.

Het Tweede Kamerdebat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen vindt plaats op 6 en 7 juni. Omdat ook raadsleden naar Den Haag gaan, is de raadsvergadering verplaatst naar 8 juni.

Agenda Raadsvergadering 8 juni, 16.30 uur raadszaal Uithuizen 

Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

  • Vaststellen komgrenzen
  • Grondexploitatieoverzicht 2023
  • Bestemmingsplan en grondexploitatie Uitbreiding Het Aanleg te Winsum
  • Lijst Geen Verklaring van geen bedenkingen
  • Ontwerpbegroting GR Havenschap Groningen Seaports (zienswijze)
  • Ontwerpbegroting 2024 GR Publieke Gezondheid & Zorg (zienswijze)

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

  • Lokaal Programmaplan NPG “Kop op ’t Hogeland 2023-2030”
  • Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Veiligheidsregio Groningen (zienswijze)
  • Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Omgevingsdienst Groningen (zienswijze)

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
8 juni 2023RaadsvergaderingAgenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
21 juni 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
5 juli 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
12 juli 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
20 september 2023 Raadsoverleg Agenda volgt