Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

Raadszaal Uithuizen, 16.30 uur

Op woensdag 4 oktober is er een raadsvergadering met op de agenda:                                                                                                                                                                     

 • Bestuurlijke agenda
 • Begroting transformatie sociaal domein
 • Centrumregeling Veilig Thuis Groningen
 • Jeugdsozenbeleid
 • Verordening nadeelcompensatie omgevingswet
 • Transitiestrategie omgevingsplan Het Hogeland
 • Aanpassing lijst bindend adviesrecht
 • Schoolstraat – Hoofdstraat Oost Uithuizen
 • Minimabeleid
 • Erfgoedverordening Het Hogeland
 • Verordening Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit
 • Besluitvormingstraject Oostpolder

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
4 oktober 2023RaadsvergaderingAgenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
18 oktober 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
1 november 2023 Raadsbijeenkomst Agenda volgt
1 november 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
8 november 2023 Raadsvergadering Agenda volgt