Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

Agenda

Raadsvergadering, 5 april 16.30 uur, raadszaal Uithuizen

Voorzitter: Henk Jan Bolding

  1. Opening van de vergadering en mededelingen
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vragenuur raad
  4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 maart 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen
  5. Ingekomen stukken
  6. Werkwijze raad bij Grote projecten
  7. Warmtetransitieplan
  8. Paracommerciƫle Verordening gemeente Het Hogeland
  9. Visie Brandweerzorg 2030 Groningen (zienswijze)
  10. Sluiting

Komende raadsvergaderingen

DatumVergaderingAgenda
5 april 2023RaadsvergaderingAgenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
19 april 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
10 mei 2023 Raadsvergadering Agenda volgt
24 mei 2023 Raadsoverleg Agenda volgt
7 juni 2023 Raadsvergadering Agenda volgt