Homepagina Gemeenteraad Het Hogeland

Raadszaal Uithuizen, 16.30 uur

Raadsvergadering 13 december

De laatste raadsvergadering van 2024 met op de agenda o.a.:

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
 • Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
 • Regionaal beleidsplan Veiligheid 2024-2027
 • Vaststellen verordening rekenkamer Het Hogeland 2024
 • Benoemen leden en voorzitter rekenkamer
 • Beëdiging leden rekenkamer
 • Plan van aanpak definitiefase nieuw gemeentehuis
 • Najaarsnota
 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Het Hogeland
 • Lokaal Plan van Aanpak versterking 2024
 • Gebiedsprogramma Eemshaven +

Het aantal agendapunten is groot. Daarom hebben we alvast een extra raadsvergadering gepland op donderdag 14 december om 19.00 uur. Uiteraard vervalt deze als we alle agendapunten wel op 13 december hebben behandeld.