Stefan van Keijzerswaard | fractievoorzitter

Fractievoorzitter VVD
Stefan van Keijzerswaard | fractievoorzitter

Contact

Oosterstationsstraat 9
9981 CE Uithuizen
06 - 2470 4973

Aandachtsgebieden

Als raadslid zet ik mij in om - voor inwoners, ondernemers en organisaties - ruimte te creëren om zelf zaken te regelen. Daarbij uit te gaan van vertrouwen, gelijkwaardigheid en vrijheid. Kortom, ruimte geven aan anderen om zo samen te werken aan de toekomst van Het Hogeland. Immers, we moeten het samen doen!

Samen met mijn collega Attje Waal ga ik graag met je in gesprek. Dus schroom niet om ons te bellen, mailen of aan te spreken. Wij zijn raadsleden voor alle inwoners, ondernemers en organisaties. Binnen de fractie houd ik mij bezig met de volgende onderwerpen:

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Economische Zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Gaswinningsdossier
 • Nationaal Programma Groningen

Hoofdbetrekking

 • Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat (betaald)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Stolpersteine Uithuizen (onbetaald)
 • Voorzitter Werkgeverscommissie raad Het Hogeland (onbetaald)
 • Vice voorzitter Auditcommissie raad Het Hogeland (onbetaald
 • Lid Vertrouwenscommissie raad Het Hogeland (onbetaald)
 • Penningmeester Slagwerkensemble Appingedam (onbetaald)
 • Lid Algemeen bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen (onbetaald)