Besluiten Raadsvergadering Het Hogeland 13 mei 2020

Digitale vergadering
19:00 - 23:00 uur

Deze vergadering wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal via een videoconferentie gehouden.

Terug naar agenda