Besluiten Raadsvergadering Het Hogeland 27 mei 2020

Openbare vergadering met een besloten vervolg
16:30 - 17:30 uur

De vergadering is niet voor publiek en pers toegankelijk. Het openbare gedeelte kan via de livestream worden gevolgd.

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid.

De vergadering vangt openbaar aan. Na agendapunt 3 worden de deuren op voorstel van de voorzitter gesloten. Daarna beslist de raad of met gesloten deuren vergaderd zal worden.

Terug naar agenda