Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

6 november 2014

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Voortzetting van de vergadering van 4 november met bijdragen in tweede termijn van de fracties

Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn

Vaststellen van de begroting (RV058)

Gemeentelijke heffingen 2015 (rv nr 059)

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Sluiting