Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

10 juli 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ter beschikking stellen van het krediet voor de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum(plan) van Winsum

Opiniërend door de raad

VERVALLEN

Nadere analyse strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Opiniërend door de raad

Beschikbaarstelling van cofinanciering voor project "Ubb18", het huis van Sauwerd"

Opiniërend door de raad

Aanleg van een fietspad/wandel(Pieter)pad tussen Winsum en Garnwerd

Opiniërend door de raad

Rekenkamerrapport "Eigen bijdrage hulp bij het huishouden" (wordt nagezonden)

Opiniërend door de raad

Jaarrekening gemeente Winsum 2017

Opiniërend door de raad

Oprichting beheersstichting Marciaborg

Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad 

Besluitenlijst raad 19 juni 2018

Besluitvorming door de raad

Ter beschikking stellen van het krediet voor de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum(plan) van Winsum

Besluitvorming door de raad

VERVALLEN

Nadere analyse strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Besluitvorming door de raad

Beschikbaarstelling van cofinanciering voor project "Ubb18", het huis van Sauwerd"

Besluitvorming door de raad

Aanleg van een fietspad/wandel(Pieter)pad tussen Winsum en Garnwerd Raadzaal

Besluitvorming door de raad

Rekenkamerrapport "Eigen bijdrage hulp bij het huishouden" (wordt nagezonden)

Besluitvorming door de raad

Jaarrekening gemeente Winsum 2017 Raadzaal

Besluitvorming door de raad

Oprichting beheersstichting Marciaborg

Besluitvorming door de raad

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Eervol ontslag plaatsvervangend griffier

Besluitvorming door de raad

Sluiting