Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

4 september 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Benoeming van de heer S.P. van Hemmen tot tijdelijk raadsgriffier

Opiniƫrend door de raad

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen lid van de gemeenteraad

Opiniƫrend door de raad

Sluiting