Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

25 september 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Presentatie met toelichting op brief besluitvorming gemeenschappelijke regeling ODG door mevrouw N. Baars, directeur Omgevingsdienst Groningen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Te bespreken ingekomen stuk: brief besluitvorming gemeenschappelijkeregeling ODG

Ontwerpwijziging begroting 2018 van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

Opiniërend door de raad

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

Opiniërend door de raad

Verklaring van geen bedenkingen Natuurbegraafplaats Wierum/uitbreiding bestaande begraafplaats te Wierum

Opiniërend door de raad

Inzet reserve leefbaarheid ten behoeve van incidentele subsidies samenleving en sportstimuleringsfonds

Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 10 juli 2018 en raad 4 september 2018

Besluitvorming door de raad

Te bespreken ingekomen stuk: Brief besluitvorming gemeenschappelijke regeling ODG

Besluitvorming door de raad

Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

Besluitvorming door de raad

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

Besluitvorming door de raad

Verklaring van geen bedenkingen Natuurbegraafplaats Wierum/uitbreiding bestaande begraafplaats te Wierum

Besluitvorming door de raad

Inzet reserve leefbaarheid ten behoeve van incidentele subsidies samenleving en sportstimuleringsfonds

Besluitvorming door de raad

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Sluiting