Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

16 oktober 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Verkoop voormalige basisschoolgebouw "De Holm" aan DE Streekweg 41 te Den Andel

Opiniërend door de raad

BMWE analyse tekort BUIG-budget 2018

Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad 

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 25 september 2018

Besluitvorming door de raad

Verkoop voormalig basisschoolgebouw "De Holm" aan De Streekweg 41 te Den Andel

Besluitvorming door de raad

BMWE analyse tekort BUIG-budget 2018

 Besluitvorming door de raad

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Sluiting