Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

6 november 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Voorbereidingskrediet Munster fase 2 en fase 3

Opiniërend door de raad

Belasting- en legesverordeningen Het Hogeland

Opiniërend door de raadOpiniërend door de raad

Bijgevoegde documenten

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Motie vreemd aan de orde van de dag (Kinderpardon) en Nadere inlichtingen over beantwoording vragen bouwwerk Bellingeweer

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 16 oktober 2018

Besluitvorming door de raad

Voorbereidingskrediet Munster fase 2 en fase 3

Besluitvorming door de raad

Belasting- en legesverordeningen Het Hogeland

Besluitvorming door de raad

Bijgevoegde documenten

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Motie vreemd aan de orde van de dag (Kinderpardon)

Besluitvorming door de raad

Sluiting