Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

25 januari 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Installatie raadslid Herman Nunnink

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 14 december 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Wijziging APV

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018

Vaststellen bebouwde komgrenzen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland

Sluiting