Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 22 februari 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Vaststelling voorlopig ontwerp “Het beeldenboek VO de Blink e.o.”

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 25 januari 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Aanpassen GR Omgevingsdienst Groningen

Najaarsnota en begrotingswijziging Omgevingsdienst Groningen

Verlenging subsidiebeleid

Subsidieaanvraag restauratie Freytag orgel Sebastiaankerk te Warffum

Ziektevervanging van wethouder Herkströter

Sluiting