Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

28 maart 2018

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 22 februari 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Verzoek ontheffing vereiste van ingezetenschap

M.e.r.-beoordeling Jacob Tilbusscherweg 22-24 Stitswerd

Vaststelling bestemmingsplan Stitswerd, Jacob Tilbusscherweg 22-24

Visiedocument inwonerkracht

M.e.r.-beoordeling (vormvrij) Biewemastraat Usquert

Begroting herindelingskosten BMWE 201

Actualisatie begroting GR PG&Z 2018

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente Het Hogeland

Geplaatste zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht (Warffum)

Sluiting