Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 21 juni 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Installatie raadslid

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burger

Vaststelling van de besluitenlijst: 31 mei 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Herverdeling nevenfuncties

Memo hondenpoep

Niet behandeld

Bijgevoegde documenten

Vaststelling facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed

Sluiting