Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

8 november 2018

Hotel het Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16 Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 oktober 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Begrotingswijziging

Verantwoording en afrekening fractievergoeding 2017

Najaarsrapportage 2018 inclusief begrotingswijziging

Belastingverordeningen en -tarieven

Analyse tekort BUIG budget

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Nijverheidsweg Uithuizen

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Biewemastraat Usquert

Aanpak verdiepingsvloer nieuwe school Uithuizen inclusief begrotingswijzigingen

Sluiting