Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

20 december 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststelling van de besluitenlijsten: 8 november 2018 en 29 november 2018

Afscheid raadsleden

Sluiting