Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 20 december 2018


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststelling van de besluitenlijsten: 8 november 2018 en 29 november 2018

Afscheid raadsleden

Sluiting