Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 2 februari 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Informatiebeveiliging in BMWE (incl. presentatie)

Plan van aanpak gemeentelijke herindeling BMWE

Rondvraag

Sluiting