Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

2 februari 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Informatiebeveiliging in BMWE (incl. presentatie)

Plan van aanpak gemeentelijke herindeling BMWE

Rondvraag

Sluiting