Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

8 juni 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 3 mei 2017 (ter vaststelling)

Jaarstukken en jaarrekening 2016 GR Werkplein Ability

Discussiestuk

Financiƫle jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen

Discussiestuk

Actualisatie begroting 2017 uitvoering Sociaal Domein

Discussiestuk

Bespreking Monitor Sociaal Domein 4-de kwartaal 2016

Discussiestuk

Uitgangspunten nieuw schadeprotocol NCG

Discussiestuk

LTA (Lange Termijn Agenda)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017 (nagekomen)

Discussiestuk

Rondvraag

Sluiting