Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

27 juni 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

(Her)benoeming van leden in diverse gremia

Voorjaarsnota 2017

Rondvraag

Sluiting