Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

7 september 2017

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de vergadering VROM van 7 juni 2017

Bijgevoegde documenten

Verslag van de vergaderingen ABZ van 8 en 27 juni 2017

Revitalisering en omvorming De Lijnbaan en Ommelanderdrift

Krediet aanbrengen veldverlichting v.v. Noordwolde

Financiƫle verordening gemeente Bedum 2017

Nota reserves en voorzieningen gemeente Bedum 2017

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg

Rondvraag

Sluiting