Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

27 maart 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Op maandagavond 27 maart 2017 is er een extra vergadering van de Raadsklankbordgroep (afgekort: RKBG) onder voorzitterschap van Eric ter Keurs. Deze vergadering is in het gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen.

Bijgevoegde documenten

Discussie over een aantal thema’s naar aanleiding van het congres van 23 maart 2017

Bespreking van de visie op de nieuwe gemeente op basis van de ruwe data (deze worden vrijdag 24 maart 2017 nagezonden)

Bespreking van de visie op de nieuwe gemeente op basis van de ruwe data (deze worden vrijdag 24 maart 2017 nagezonden)

De volgende vragen komen aan de orde: 

  • welke (deel)onderwerpen, aspecten verdienen meer/minder aandacht in de visie?
  • welke (deel)onderwerpen, aspecten hebt u gemist in de documenten betreffende de visie en behoren alsnog aandacht te krijgen?

Sluiting