Agenda - Raadsklankbordgroep 19 april 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 7 maart 2017 (bijgevoegd)

Mededelingen

Stand van zaken herindeling (informatief punt)

Projectenoverzicht herindeling (informatief punt)

“Ruimte!” een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

Herindelingsadvies gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

w.v.t.t.k

Rondvraag

Sluiting