Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

31 maart 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Tijdelijke toelating (i.v.m. vervanging) nieuw benoemd raadslid de heer M. Slager na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 014)

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 19 februari 2015

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Overheveling budgetten 2014 – 2015 (rv nr 011)

Hamerstuk

Vervanging toplaag Cruyff Court – Arjen Robben Veld (rv nr 012)

Hamerstuk

Vergoeding leden rekenkamercommissie (Rkc) gemeente Bedum (rv nr 013)

Hamerstuk

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 015)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Bestuurlijke inrichting provincie Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 018)

(Her) benoeming van leden in diverse gremia (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 016)

Begrotingswijzigingen (rv nr 017)

Sluiting