Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

18 mei 2017

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Extra raadsvergadering (visie en naamgeving, herindelingsadvies besluitvormend)

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE

Herindelingsadvies samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Raadzaal

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en van de Reactienota die als bijlage bij het herindelingsadvies is gevoegd en het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vast te stellen volgens de in dat advies opgenomen kaart

Rondvraag

Sluiting