Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

17 januari 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 6 december en 20 december 2016

Herindelingsontwerp BMWE-Gemeenten

Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier

Planning Budgetcyclus 2017

Benoeming accountant

Begrotingswijziging

Sluiting