Agenda - Gemeenteraad Winsum 11 juli 2017

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Algemene beschouwingen op basis van de kadernota 2017

Reactie college

Tweede termijn raad

Tweede termijn college

Concept Jaarrekening 2016

Bestuursrapportage 2017-1

Sluiting