Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

2 november 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Programmabegroting 2018

Sluiting