Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

16 november 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Vaststelling bestemmingsplan herziening Uithuizen dorpscentrum

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 12 oktober en 2 november 2017 tijdsduur: 00:00:29

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Actualisatie MJP NCG 2018-2022 (wordt nagezonden)

Vaststelling beeldkwaliteitsplan Departementsraat/Hogelandsterweg Uithuizen

Vaststelling beeldkwaliteitsplan voormalig City Theater Leeuwstraat Uithuizen

Subsidieaanvraag Stichting Samen in Beeld

Dekking herindelingskosten 2017

Structurele oplossing baggerbezwaar Noordpolderzijl

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting