Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

15 oktober 2015

Raadzaak Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 17 september 2015

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Aanleg speel- en ontmoetingstuin De Carrousel aan het Burchtplein te Bedum (rv 048)

Hamerstuk

Protocol hoorzitting (rv nr 049)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 050)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Bestuurlijke inrichting provincie Groningen (rv nr 051)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 052)

Sluiting