Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 10 maart 2016


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 4 februari 2016

Bijgevoegde documenten

Voortgang transitie onderwijshuisvesting

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Monitor sociaal domein 4-de kwartaal (ter bespreking)

Actualisatie begroting beleidsagenda voor het sociaal domein BMWE 2016/2017

Budgetoverheveling 2015 naar 2016

Rondvraag

Sluiting