Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

19 mei 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag gecombineerde vergadering ABZ/VROM 7 april 2016

Veiligheidsbeleid: Bij dit onderwerp worden drie presentaties gehouden (van maximaal 30 minuten)

Financiƫle jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg

Rondvraag

Sluiting