Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

9 maart 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 3 februari 2016

Bijgevoegde documenten

Vaststellen beheerplan bruggen 2016 – 2020

Verkoop perceel grond aan De Vlijt t.b.v. bouw gezondheidscentrum

Bijgevoegde documenten

Aanschaf en vervanging vier voertuigen buitendienst

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting