Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

15 juni 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 18 mei 2016

Bijgevoegde documenten

Herinrichting Waldadrift

Bijgevoegde documenten

Actualisatie bebouwde komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet

Bijgevoegde documenten

Grex Ter Laan 4

Bijgevoegde documenten

Groenonderhoud (agendering op verzoek gemeenteraad n.a.v. brief college, d.d. d 13 mei 2016, stuk reeds in uw bezit)

Lange termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting