Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

27 maart 2014

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Installatie nieuw benoemde raadsleden

Duidingsdebat

Sluiting