Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

19 april 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 maart 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne en Winsum 2016-2020

Begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting