Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

5 november 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Voortzetting van de vergadering van 3 november met bijdragen in tweede termijn

Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn.

Vaststelling van de begroting (rv nr 053)

Gemeentelijke heffingen 2015 (rv nr 054)

Begrotingswijzigingen (rv nr 055)

Sluiting