Agenda - Gemeenteraad De Marne 13 oktober 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Bekrachtiging voornemen BMWE-herindeling

Rondvraag

Sluiting